Guru dan Tenaga Kependidikan

NoNamaJKJurusan/ProdiJabatan
1Dra. Riama HiaPBimbingan KonselingKepala Sekolah
2Irene M Zega, SEPEk. ManajemenWakasek
3Antariksa Hulu, S.PdLEk. AkuntansiPKS Kurikulum
4Otoni Halawa, S.PdLBiologiPKS Kesiswaan
5Talizanolo Halawa, BALPDUGuru
6Ariyus Telaumbanua, SELEk. ManajemenGuru
7Faahakhododo Waruwu, SE., M.Ec.DevLPerbankanKa. Prog. AKL
8Faatulo Halawa, S.PdLBahasa InggrisKa. Prog. TKJ
9Tabah Rina Lase, S.PdPBahasa IndonesiaKa. Prog. OTKP
10Yunita H Lase, S.PdPPEKKaprodi BDP
11Suriani Zebua, S.PdPBahasa InggrisKaprodi UPW
12Darius Telaumbanua, S.PdLBahasa IndonesiaKepala Perpustakaan
13Drs. Tehenasokhi GuloLBimbingan KonselingGuru
14Megadarniwati Waruwu S.KomPKomputerKepala Lab. Komputer
15Yulitrisna Zebua, S.Ag,M.Pd.KPPAKGuru
16Lastni M Telaumbanua, S.PdPAdministrasiGuru
17Solidarwati Gulo, S.PdPBahasa InggrisGuru
18Misari Gulo, S.PdPBahasa IndonesiaGuru
19Yuliana Listyo Dewi, S.SPSejarahGuru
20Minerva Esotijah Harefa, S.Pd.PPDUGuru
21Murniati Telaumb. S.PdPBahasa IndonesiaGuru
22Markus Zebua, S.PdLPEKGuru
23Yustani Gulo, A.MdLBahasa InggrisGuru
24Leni H Larosa, S.ThPPAKGuru
25Destina Mendrofa, S.PdPBahasa InggrisGuru
26Dewi Tince Sianipar, A.MdPInformatika KomputerGuru
27Yuniman Lase, S.Pd.LMatematikaGuru
28Toloni Mendrofa, S.PdLPenjasGuru
29Risman Zendrato, S.PdLMatematikaGuru
30Yeremieli T. Telaumbanua,S.KomLSistim InformatikaGuru
31Yuyu Berliana Laoli,S.PdPMatematikaGuru
32Zeriman Waruwu, S.Pd.KLPAKGuru
33Novi Ariani Mendrofa, S.Th.PPAKGuru
34Mareti Nduru, S.Pd.LMatematikaGuru
35Aprianus Warasi,S.KomLTeknik InformatikaGuru
36Feronika Fitranita Gea,S.PdPMatematikaGuru
37 Anotona Larosa,S.KomLSistem InformatikaGuru
38Willy Aprianus Farasi, A.Md.Par.LPariwisataGuru
39Novia Masdwi Putri Mendrofa, S.Sn.PSeniGuru
40Irama Fajar Telaumbanua, S.Pd.LMatematikaGuru
41Fernida Hia, S.KomPKomputerGuru
42Yaatulo Waruwu, S.Pd.LMatematikaKTU
43Time L. Telaumbanua, SPPPertanianStaf
44Mediyus HalawaLIPAStaf
45Arima Ndruru, SEPEkonomi ManajemenStaf
46Efriaman Harefa, S.Kom.LKomputerKepala Divisi ICT